Arego
kw:!support_us

Sida er under oppdatering

Hei symjevener.

Me held på å oppdatera heimesida til Stord symjeklubb. Spørsmål kan rettast til formann Ralf Teetzmann:

Mobil: 91151315

Ralf.Teetzmann@helse-fonna.no

 

Bassenget i kulturhuset stengt

 Frå i dag 10.05.2016 er bassenget i Kulturhuset steng. Sunnhordland avis fortel at bassenget vil vera steng i heile sommar. Me jobbar med alternative treningsstader. 

Kontakt
Kalender