Arego
kw:!support_us

Vellukka Stord Swim Cup 2019!

Vårens store symjeeventyr på Stord 11.-12. mai er avvikla og me kan melda om eit svært vellukka arrangement! Omlag 350 symjarar frå mange ulike klubbar i Hordaland og Rogaland stilte til start, både på den approberte og den uapproberte delen. Her var utøvarar frå Arna SLK, Åstveit SK, Austevoll SK, BSC, Vestkantsvømmerne, Bergensvømmerne, Delfana, Haugesund, Solid, Trio og Karmøy. Sjølve stilte me med 55 utøvarar og mange fekk personlege rekordar og deltok i finalar. Me gratulerer Nora Visnes, Sondre Fjeldstad og Iver Thoresen Malme med solide plasseringar!

Mange timar dugnad er lagt ned både frå styret, foreldre og andre frivillege. Me vil takka alle som har bidrege. Ein spesiell takk til stemnekomitèen, leia av Leif Magne Malme, for eit flott arrangement!

Velkommen attende til Stord Swim Cup 18. - 19. april 2020!

            

Kontakt