Arego
kw:!support_us

Oppstart hausten 2021

Velkommen tilbake etter ein flott sommarferie!

Me startar opp med treningar i veke 33-34. Følg med på Spond for treningane i di gruppe.

Me har opptak for nye svømmarar i august og per no så er alle rekruttpartia fulle. Nytt opptak i desember/januar. Dersom du har eit barn som er interessert i å byrje på symjing, ta kontakt på epost.stordsymjing@gmail.com for å bli sett på venteliste. Me treng fleire foreldre som kan bidra som instruktør/hjelpetrenar, så meld frå om du kan vera aktiv i symjegruppa!

Symjeskulen startar opp kursa sine etterkvart - følg med på tryggivann.no for meir info og påmelding. Kursa vil også i haust gå i rehabiliteringsbassenget i Myro.

HUGS: Oppstartsleir 28.-29. august på Bømlo (info kjem på Spond).

Me håpar på ein koronafri og god symjehaust!

Kontakt