Arego
kw:!support_us

NM Ungdom, AdO Arena

Seks av våre svømmarar kvalifiserte seg til NM Ungdom som gjekk av stabelen i AdO-arena 18.-20.oktober! Nora Visnes, Odin Hildebrandt-Paulin, Tønnes Valvik Tønnessen, Ida Helen Gudding, Didrik Gudding og Elias Nordfonn var gode representantar for Stord symjing denne helga. Ein god innsats av alle saman i ei tevling med hard konkurranse.

Kontakt