Arego
kw:!support_us

Handbok for Stord Symjeklubb 2021

Handbok 2021

Handboka inneheld oppdaterte rutinebeskrivingar for ulike aktivitetar i Stord Symjing og generell informasjon som gjeld for symjeklubben.

Denne blir utarbeidd etter liknande eksempel frå andre idrettslag i Norge.

Dette kompendiet vil såleis vera retningsgjevande for korleis utøvarar, trenarar, reiseleiarar og andre medverkande i symjeklubben skal gå fram i klubben sine aktivitetar.

 

Kontakt