Arego
kw:!support_us

Symjetrening for vaksne

Kappsymjarlaget Stord Master er eit tilbod for vaksne vassnymfer i alle fasongar. Dette er ikkje eit opplæringstilbod, men eit symjetibod for dei som allereie er symjedyktige og ynskjer treningstid utanom offentleg bading.

Treningstider:

Tysdagar kl. 21:00 - 22:00

Onsdagar kl. 20:00 - 22:00

Kontigent: 800 pr halvår.

Sjå Kappsymjarlaget si Facebookside og meld di interesse.

 

Kontakt