Arego
kw:!support_us

Nordsjø 2020

Ein litt annleis variant av Nordsjøstemnet gjekk av stabelen i helga og fire av våre symjarar var kvalifiserte. I år vart det eit nasjonalt stemne med mange restriksjonar og inndeling av grupper. Odin Hildebrandt-Paulin, Tønnes Valvik Tønnessen, Nora Visnes og Elias Nordfonn reiste til Stavanger for å teste formen og status. Resultata var oppløftande og symjarane viser at treninga dei gjennomfører dagleg viser att på resultatlista. 

Me er stolte over prestasjonane og heiar på Stordsymjarane våre!

Kontakt