Arego
kw:!support_us

Retningslinjer i Norges Idrettsforbund

24.04.2018

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Allerede i år 2000 vedtok Idrettsstyret egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett.

- Alle i norsk idrett har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes. Du kan ikke være nøytral til seksuell trakassering og overgrep! Enten reagerer du, eller så støtter du uakseptabel oppførsel, sier idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund.

Her er link til resten av artikkelen. 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-i-norsk-idrett-har-et-ansvar-for-a-gjore-idrettens-retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep-kjent/

 

Dersom nokon ønskjer å rapportera ei uønskt hending, så kan de kontakta klubben sin leiar, på epost:epost.stordsymjing@gmail.comDå vil klubben ta det vidare med ansvarleg for barneidretten i Stord symjeklubb.

 

Link til retningslinjer i Norges Idrettsforbund 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

Kontakt