Arego
kw:!support_us

Styret 2021

 

Leiar Oda Karin Nordfonn
Nestleiar Marianne Kolstø
Kasserar Hilde Kjelsnes
Styremedlem Aleksander H. Ottesen
  Randi Gerhardsen
  Sigmund Mongstad Hope
   Rebecca Hildebrandt-Paulin
  Hjørdis Kristine Fosse
Utøverrepresentant Nora Visnes
Vararepresentantar Birte Larsen
  Ronny Gudding

 

 

Kontakt