Arego
kw:!support_us

Ord og uttrykk i symjing

Approbert stemne

Dette er eit stemne som er godkjent av Norges Svømmeforbund (NSF). Det er dommarar på desse stemna og her kan ein bli diskvalifisert (diska) om ein symjer med feil teknikk. Tidene ein oppnår på approberte stemner er offisielle, dvs. at det kan setjast offisielle rekordar.

Uapproberte stevner

På eit uapprobert stemne , dvs. eit rekrutteringsstevne, finns det ikkje dommarar. Ein blir ikkje diskvalifisert om ein symjer med feil teknikk og tidene er uoffisielle. 

UM - ungdomsmesterskap 

UM er ein delkonkurranse i Kortbane-NM for junior. Konkurransen arrangeres årlig i november. UM sine aldersgrupper er fra 13 til 16 år. Det er eigne krav for kvalifisering.

FINA

FINA er det internasjonale svømmeforbundet (Det Internasjonale Amatør Svømmeforbundet). Forkortelsen er fransk for Federation Internationale de Natation Amateur

Visste du at i symjing heiar ein ikkje på vanleg vis? Me seier "go, go, go!" kvar gong me ser hovudet til symjaren bryte vassflata! :)

Kontakt