Arego
kw:!support_us

Skagerak Swim

Den 24.-26. januar i år reiste 13 symjarar frå Stord til Kristiansand for å delta på det store stemnet Skagerak Swim. Dette er eit langbanestemne (50 m) og eit av dei største stemna gruppa er med på - heile 800 deltakarar frå inn- og utland.

Mange tok med seg heim nye langdistanse-persar, og nokre medaljar tok me også med oss heim! God svømt, Stord!!

Kontakt